نوشته‌هاي من

محمد كرام الديني
Mohammad Karamudini
*
نويسنده و مترجم علم
كاريكاتوريست و تصوِيرگر(آماتور)
سردبير فصلنامه‌ي رشد آموزش زيست‌شناسی
سردبير(سابق)مجله علمی آموزشی رهاورد چاپ دمشق
بنيادگذار المپياد زيست شناسی ايران
سرپرست(سابق) المپياد زيست‌شناسي كشور
*
معلم نمونه‌ي كشور (1370) (از آموزش و پرورش منطقه‌ي 19 تهران)
كارشناس نمونه‌ي دفتر برنامه‌ريزي و تاليف كتب درسي(1380)
كارشناس نمونه‌ي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي(1381)
مولف كتاب برگزيده‌ي جشنواره‌ي كتاب‌هاي آموزشي رشد( 1381) (كتاب «فتوسنتز» از انتشارات محراب قلم)
مترجم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران (1385) (كتاب گياهان از مجموعه‌ي «علم چيست»، انتشارات فني ايران)
مترجم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران (1388) (كتاب بوم‌شناسي از مجموعه‌ي «نفاهيم علمي براي نوجوانان از انتشارات فاطمي)
سردبير تقدير شده‌ي مجلات رشد اختصاصي (1389) (در سيزدهمين همايش سالانه‌ي دفترانتشارات كمك آموزشي در ارديبهشت 89 در تنكابن)
*
تحصيلات:
كارشناسي زيست‌شناسي عمومي
كارشناسي ارشد زيست‌شناسي گياهي
دكتراي علوم اجتماعي
*
عضويت‌ها:
عضو(سابق) آكادمي بين‌المللي علوم، سان مارينو
عضو انجمن آموزش علوم انگلستان
*
داوري‌ها:
عضو هيئت داوران بين المللی المپياد جهانی زيست شناسی- 1999، اوپسالا- سوئد
عضو هيئت داوران بين المللی المپياد جهانی زيست شناسی- 2000، آنتاليا -ترکيه
عضو هيئت داوران بين المللی المپياد جهانی زيست شناسی- 2001، بروکسل – بلژيک
عضو هيئت داوران بين المللی المپياد جهانی زيست شناسی- 2002، ريگا – لتونی
عضو هيئت داوران بين المللی المپياد جهانی زيست شناسی- 2003، مينسک – بلاروس
عضو هيئت داوران بين المللی المپياد جهانی زيست شناسی- 2004، بريزبن – استراليا
عضو هيئت داوران بين المللی المپياد جهانی زيست شناسی- 2005، پکن- چين
عضو هيئت داوران بين المللی المپياد جهانی زيست شناسی- 2006، ريوکوارتو – آرژانتين
عضو هيئت داوران بين المللی المپياد جهانی زيست شناسی- 2007، ساسكاتون – كانادا
عضو هيئت داوران بين المللی المپياد جهانی زيست شناسی- 2008، بمبئي – هندوستان

عضو هيئت داوران نخستين جشواره ي تصويرگران کتاب‌هاي درسي- 1383
عضو هيئت داوران پنجمين جشنواره‌ي کتاب‌های آموزشی رشد-1384
عضو هيئت داوران سومين جشنواره‌ي انتخاب كتاب‌هاي برتر كودك و نوجوان- 1387
*

نوشته‌ها:
الف. کتاب‌ها
الف-1، كتاب‌هاي تأليفي

1. مجموعه‌ي مقالات، رهاورد، 1372
2. فتوسنتز، انتشارات محراب قلم-1378 ( اثر برگزيده سومين دوره جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد – 1381)
3. زيست‌شناسي گياهي، انتشارات فاطمي 1379
4. فرهنگ بزرگ سخن، ( دوره‌هاي 8 جلدی، 2 جلدي و تك‌جلدي)(كار گروهي) انتشارات علمی – 1381
5. آشتی با علوم زيستی و بهداشت- جلد 1، کتاب کار دانش آموز، موسسه‌ي آشتی با علوم،(كار گروهي) 1382
6. آشتی با علوم زيستی و بهداشت- جلد 2، کتاب کار دانش آموز، موسسه‌ي آشتی با علوم،(كار گروهي) 1382
7. علوم زيستی و بهداشت، کتاب کار و فعاليت‌های تکميلی دانش آموز، موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم،(كار گروهي) 1382

الف-۲ کتاب‌های ويرايشي
8.بافت شناسي، انتشارات دانشگاه پيام نور 1377
9. زيست‌شناسي گياهي، انتشارات مدرسه 1379
10. جانوران اطراف ما- انتشارات مدرسه – 1380
11. چالش‌هاي علمي، فعاليت‌هايي براي دانش‌آموزان توانا، انتشارات آموزش علوم، زير چاپ
12. دوره‌ي 5 جلدي زيست‌شناسي عمومي تأليف سيلويا ميدر، انتشارات فاطمي، زير چاپ
13. دوره‌ي دو جلدي زيست‌شناسي: درسنامه‌ي بين‌المللي، انتشارات فاطمي، 1389
14. دوره‌ي 7 جلدي ثروت‌هاي طبيعي زمين، نشر افق
15. علم تكامل و جامعه، خانه‌ي زيست‌شناسي، 1388

الف-۳ کتاب‌های ترجمه‌اي
16. زيست‌شناسي (مجموعه‌ي كمبريج) انتشارات مدرسه- 1382
17. نمايش حيوانات( مجموعه‌ها‌ي 6 جلدی و تك جلدي، بی بی سی، ويژه‌ي کودکان) انتشارات افق 1384
18. گياهان، انتشارات فني ايران- 1384 (برنده‌ي جايزه‌ي كتاب سال ج.ا. ايران در سال 1385، در رده‌ي علوم كودكان و نوجوانان)
19. بوم‌شناسي و رفتارشناسي، سيلويا ميدر، موسسه‌ي فرهنگي فاطمي، زير چاپ
20. زيست‌شناسي با رويكرد مولكولي(بي‌اس‌سي‌اس)، (کار گروهي)، مؤسسه‌ي فرهنگي فاطمي، 1389
21. بوم‌شناسي، مجموعه‌ي ديسكاوري، انتشارات فاطمي، فروردين 1388
22.دانشنامه‌ي علوم كودكان و نوجوانان، انتشارات افق، در دست ترجمه (كار گروهي)
23. دايرة‌المعارف اينترنتي علوم، مؤسسه‌ي فرهنگي و انتشاراتي محراب قلم، 1389

الف-۴ کتاب‌های درسي (کار گروهی)
24. علوم تجربي پايه‌ي پنجم ابتدايي
25. علوم زيستي و بهداشت سال اول دبيرستان-1378 و 1376
26. زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1) سال دوم رشته‌ي علوم تجربي-1379
27. کتاب معلم زيست شناسی و آزمايشگاه (1)، 1381
28. كتاب معلم علوم زيستي و بهداشت-1378
29. آموزش بهداشت باروری پيوست علوم تجربی سال سوم راهنمايی 1380
30. علوم تجربي- سال سوم راهنمايي-1380
31. زيست‌شناسي و آزمايشگاه (2)، سال سوم رشته‌ي علوم تجربي-1380
32. کتاب معلم زيست شناسی و آزمايشگاه (2)، 1382
33. زيست شناسی پيش دانشگاهی، دوره پيش دانشگاهی، 1381
34. پيشگيری از ايدز، پيوست علوم زيستی و بهداشت سال اول دبيرستان، 1382

الف- 5. گردآوری و مديريت تأليف يا ترجمه
35. پرسش‌هاي مرحله‌ي اول آزمون المپياد زيست‌شناسي كشور با پاسخ تشريحي (كار گروهي)، دو جلد، انتشارات فاطمي، 1388
36. فرهنگنامه‌ي حيات وحش مهره‌داران ايران (كار گروهي)، انتشارات طلايي، 1388

ب. مقالات
ب-۱ مقالات بين المللي

1. توسعه‌ي آموزش زيست‌شناسي در كشورهاي در حال توسعه
Developing Biology Education in Developing Countries, BioEd2000 Symposium, Paris,2000

2. يادگيری پروژه محور در آموزش علوم
Project-Based Learning in Science Education, 3ed conference on Science, Mathematics and Technology Education,East London, South Africa
2003

3. برنامه‌ريزی درسی پروژه محور در آموزش علوم
Project-Based curriculum Development in Science Education, University of Western Sidney, Sidney, Australia 2001

ب-۲ مقالات تاليفی
1. بررسي گلسنگ‌هاي ارتفاعات شمال تهران(با دکتر حسن ديانت نژاد)، نشريه‌ي علوم دانشگاه تربيت معلم تهران، جلد5، شماره‌ي 1و2 1372
2. ديواره‌ي باكتري‌ها، رشد آموزش زيست‌شناسي، سال7، شماره‌ي 28، تابستان 1371
3. مبارزه با آلودگي هوا توسط گلسنگها، اطلاعات علمي، سال6، شمار‌ي5، اول تيرماه 1370
4. گل افشاني: مكانيسم‌هاي گل زايي در گياهان، اطلاعات علمي، سال5، شمار‌ي 24، اسفند 1369
5. پروتوپلاست گياهي، اطلاعات علمي، سال5، شمار‌ي 20، اول دي ماه 1369
6. گردهمايی درباره‌ی آمزش علوم، رشد آموزش زيست شناسی شماره‌ی 39، زمستان 1376
7. المپياد بين المللی زيست شناسی، رشد آموزش زيست شناسی شماره‌ي 42، پاييز 1377
8. کارل فون لينه ميزبان دانش آموزان ايرانی، رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 45، زمستان 1378
9. توسعه آموزش زيست‌شناسي، رشد اموزش زيست‌شناسي
10. گردهمايی درباره‌ي آموزش علوم، رشد آموزش زيست شناسی شماره‌ي 39، زمستان 1376
11. المپياد بين المللی زيست شناسی، رشد آموزش زيست شناسی شماره‌ي 42، پاييز 1377
12. کارل فون لينه ميزبان دانش آموزان ايرانی، رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 45، زمستان 1378
13. جايگاه آموزش محيط زيست در نظام رسمی اموزش و پرورش کشور، فصلنامه علمی محيط زيست، شماره 41، بهار 83
14. آزمون‌های تصويری در آموزش زيست شناسی، رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 56، پاييز 1383
15. آموزش مبتنی بر پروژه، رشد آموزش ابتدايی، شماره‌ي 3 سال 1383
16. انداختن تخم مرغ از بام، چگونه در آموزش علوم از پروژه استفاده کنيم؛ رشد آموزش ابتدايی، شماره‌ی5 سال 1383
17. سفر به کره‌ي مريخ، چگونه در آموزش علوم از پروژه استفاده کنيم؛ رشد اموزش ابتدايی، شماره‌ي 7 سال 1383
18. ارزشيابی از عمق يادگيری، رشد آموزش زيست شناسی شماره‌ي 59، تابستان 1384
19. چگونه تدريس کنيم، رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 60، پاييز 1384
20. پروژه در کلاس شما، رشد آموزش ابتدايی، شماره‌ي 8 ، 1384
21. آموزش زيست شناسی با پروژه، رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 64 پاييز 1385
22. از ميان يادداشت‌ها: گزارشي از 17مين المپياد جهاني زيست‌شناسي آرژانتين، رشد آموزش زيست‌شناسي شماره‌ي 65، زمستان 1385
23. فراز و نشيب‌هاي ترجمه‌ي علم و فن، كتاب ماه علوم و فنون، شماره‌ي 1، ارديبهشت 1386
24. سوسيوبيولوژي يا زيست‌جامعه‌شناسي(نقد كتاب)، كتاب ماه علوم و فنون، شماره‌ي 1، ارديبهشت 1386
25. فراز و نشيب‌هاي ترجمه‌ي علم و فن، كتاب ماه علوم و فنون، شماره‌ي 2، خرداد 1386
26. فراز و نشيب‌هاي ترجمه‌ي علم و فن، كتاب ماه علوم و فنون، شماره‌ي 3، تير 1386
27. پدر معلم، دربارۀ دكتر محمود بهزاد، رشد آموزش زيست‌شناسي، شمارۀ 69، زمستان 1384
28. مسابقه در كنار رود تُندرو، دربارۀ هجدهمين المپياد جهاني زيست‌شناسي، رشد آموزش زيست‌شناسي، شمارۀ 69، زمستان 1384
29. تجربه‌هايي از المپياد جهاني زيست‌شناسي (با دكتر هانس موراليس)، رشد آموزش زيست‌شناسي، شماره‌ي 72، پاييز 1387
30. فهرست سرخ، رشد آموزش زيست‌شناسي، شماره‌ي 75، تابستان 1388

ب-۳ مقالات ترجمه اي
31. استفاده از قياس در آموزش علوم، رشد آموزش راهنمايي، زمستان 1375، شماره‌ي 12
32. مهندسان كوچك امروز، رشد آموزش راهنمايي، زمستان 1374، شماره‌ي 9
33. سنگهاو هوازدگي، رشد آموزش راهنمايي، زمستان 1374، شماره‌ي 9
34. مدل‌هايي بري آموزش رويش دانه، رشد آموزش راهنمايي، پاييز 1375، شماره‌ي 11
35. يك تابستان با لئوناردو و ، رشد آموزش راهنمايي، پاييز 1374، شماره‌ي 8
36. كلسترول، اطلاعات علمي، سال 5،شماره‌ي 17،15 آبان 1369
37. هوش مصنوعي، اطلاعات علمي، سال5، شماره‌ي 16، اول آبان 1369
38. گياه گلپر، اطلاعات علمي، سال4، شماره‌ي11، 15 تير 1368
39. قيچي‌هاي جديد براي برش كروموزوم‌ها، اطلاعات علمي، سال5، شماره‌ي 19، 15آذر 1369
40. جلبك شناسي تجربي، اطلاعات علمي، سال3، شماره‌ي 12، اول تير 1367
41. مباني پزشكي سنتي چين، اطلاعات علمي، سال4، شماره‌ي2، اول بهمن 1367
42. پس از چرنوبيل فرار ممكن نيست، اطلاعات علمي، سال4، شماره‌ي 9، اول خرداد 1367
43. مورچه‌ها..، اطلاعات علمي، سال9، شماره‌ي4، بهمن1373
44. درس پروتوپلاست گياهي، رهاورد، سال 1، شماره‌ي 1 ، تابستان 1372
45. ميكروارگانيسم‌هاي خاك، اطلاعات علمي، سال6، شماره‌ي 2، 15 ارديبهشت 1370
46. لزوم بازنگري در مسير تكاملي پرندگان، اطلاعات علمي، سال6، شماره‌ي1، اول ارديبهشت 1370
47. قطره‌ي خشكيده- روشي آسان براي تشخيص سرطان، اطلاعات علمي، سال 4، شماره‌ي 9
48. راه‌هاي تدريس علوم بدون آزمايشگاه، رشد آموزش راهنمايي، زمستان 1375، شماره‌ي 12
49. ستارگان را بشماريد، رشد آموزش راهنمايي، بهار1375، شماره‌ي 10
50. ساختن آزمايشگاه بسيار آسان است، رشدآموزش راهنمايي، بهار1375، شماره‌ي10
51. تدريس بيوتكنولوژي در مدارس، رهاورد، سال 1، شماره‌ي1، تابستان 1372
52. استخراج DNA از پياز خوراکی، رشد آموزش زيست شناسی شماره‌ي 39، زمستان 1376
53. آموزش بيوتکنولوژی در مدارس، رشد آموزش زيست شناسی شماره‌ي 40، بهار 1377
54. پرسش‌های امنحانی زيست شناسی سلولی و مولکولی، رشد آموزش زيست شناسی شماره‌ي 41، تابستان 1377
55. پرسش‌های امتحانی درباره‌ي دستگاه‌های بدن جانداران، رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 42، پاييز 1377
56. پروژه‌های زيست شناسی: ميوه‌های پرنده، رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 42، پاييز 1377
57. پرسش‌های امتحانی درباره‌ي جانداران و محيط زيست آن‌ها، رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 43، زمستان 1377
58. جايگاه زيست شناسی، نوشته‌ي ارنست ماير، مجله‌ي رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 57، زمستان 1383
59. اکولوژی رفتار، رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 62، بهار 1385
60. پرسش‌هاي جامع، رشد آموزش زيست‌شناسي، شماره‌ي ۶۶(بهار ۱۳۸۶)
61. ساختار زيست‌شناسي، نوشته‌ي ارنست ماير، رشد آموزش زيست‌شناسي، شماره‌ي ۶۷(تابستان ۱۳۸۶)
62. معمای بزرگِ آموزش زیست شناسی، رشد آموزش زيست‌شناسي، شماره‌ي 68، پاييز 1386
63. ششمين انقراض گروهي، رشد آموزش زيست‌شناسي، شماره‌ي 71، تابستان 1387
64. رويكردهاي نظريه‌محور به مفهوم حيات، رشد آموزش زيست‌شناسي، شماره‌ي 74، بهار 1388
65. در زيست‌شناسي هيچ چيزي معني ندارد، مگر در پرتو تكامل، رشد آموزش زيست‌شناسي شماره‌ي 79، تابستان 1389
66. داروين بدون رده‌بندي؟، رشد آموزش زيست‌شناسي، شماره‌ي 76، پاييز 1388

ج. گفت و گوها

65. آموزش دبیران و روش نوین آموزش زیست شناسی، گفت و گوبا مجله‌ي رشد آموزش زيست‌شناسی1377
66. مصاحبه با مجله‌ي پيک سنجش درباره‌ي المپياد زيست شناسی
67. مصاحبه با مجله‌ي رشد آموزش زيست شناسی( پايگاه اينترنتی گروه زیست شناسی)، شماره‌ي 50
68. تجربه‌هايی از آموزش بيوتکنولوژی در اروپا(گفت و گو با دکتر اکهارد لوسيوس، متخصص آموزش بيوتکنولوژی آلمان)
69. عمر نوح برای فرزندان شما، مصاحبه با رهبر پروژه‌ي ژنوم انسان، رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 61، زمستان 1384
70. آب ما را خواهد برد، گفت و گو با دکتر سرکارآرانی در باره‌ي آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 71، تابستان 1385
72. فرار مغزها و نخبه پروری، گفت و گو درباره‌ي المپياد زيست شناسی کشور، رشد آموزش زيست شناسی، شماره‌ي 65، زمستان 1385
73. بس بلند و بس شگرف و بس بسيط(گفت‌و‌گويي پيرامون كتاب سال)، كتاب ماه علوم و فنون، شماره‌ي 1، ارديبهشت 1386
74. زيست‌شناسي مجموعه‌‌اي از اجزاي گسيخته نيست، ترجمه‌اي از گفت و گوي نيل كمبل با ليندا گراهام، رشد آموزش زيست‌شناسي، شماره‌ي 75، زمستان 1387
76. زيستن چون پروانه، گفت و گو با دكتر حسين آخاني، استاد دانشگاه تهران، رشد آموزش زيست‌شناسي شماره‌ي 76، پاييز 1388
77. انتقال احساس لطيف جانور، گفت و گو با سيد بابك موسوي عكاس حيات وحش ايران، رشد آموزش زيست‌شناسي، شماره‌ي 76، پاييز 1388
78. زمين را از كودكان‌مان قرض گرفته‌ايم، گفت‌و‌گو با علي مهاجران عكاس حيات و حش ايران، رشد آموزش زيست‌شناسي، شماره‌ي 77، زمستان 1388

د. سخنرانی‌ها

78. جايگاه نوين دانش زيست شناسی(سخنرانی در جمع دانش آموزان اصفهان)
79. آموزش زيست شناسی:روندهای نوين، رويکردهای نوين، هدف‌های نوين سخنرانی در جمع دبيران زيست شناسی کشور
80. جايگاه نوين دانش زيست شناسی؛ سخنرانی در جمع دانش آموزان اصفهان در هشتمين دوره انجمن علمی جوان اصفهان
81. ترجمه متن مقاله‌ي توسعه آموزش زيست شناسی در کشورهای در حال توسعه ، سمپوزيوم BioEd2000در ماه مه سال 2000، پاريس
82. متن سخنرانی آموزش زيست شناسی، روندهای نوين، رويکردهای نوين، هدف‌های نوين در جمع دبيران زيست شناسی کشور
83. کاربرد آزمون‌های تصويری درسنجش
84. زبان معيار در متون درسی
85. يادگيري علوم تجربي مبتني بر پروژه‌، سخنراني در جمع دبيران، مديران و دانش‌آموزان آموزش و پرورش منطقۀ 8 تهران، 14 بهمن

Advertisements

There are no comments on this page.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: